Marecek Industrie

Svářecí a montážní práce

Facility management

Facility management (správa a údržba budov)

Poskytujeme celé spektrum služeb v oblasti facility managementu, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo osvědčených subdodavatelů. Jednotný komunikační tok a komplexní kontrola všech zúčastněných vytváří systém, který nám umožní dosahovat vysokou efektivitu chodu nemovitostí a současně nadstandardní komfort pro klienta.

- Stěhování výrobního zařízení, strojů, technologických celků

- VZT

- EZS

- EPS

- Chlazení a vytápění

- Tepelná čerpadla a kotle

- Požární systémy (požární klapky, uzávěry, ucpávky)

- Technické audity a pasporty budov

- Revize a údržba v petrochemii

- Správa vodovodu a kanalizace

- Úklidové práce